Nevezz a NISZ és BME 1app fejlesztő versenyére!

Mozgasd meg a közösséget!

Nevezz közösséget szolgáló mobilalkalmazás fejlesztésével a NISZ és Budapest Műszaki Egyetem (BME) által szervezett 1app alkalmazásfejlesztő versenyre! Olyan fejlesztők jelentkezését várjuk, akik az alkalmazásötletükkel egy okosváros közösségét szólítják meg, legyen az akár egy bejelentő, ügyiratkezelő, szabadidős, vagy közönségszervező alkalmazás. Az app funkciója szabadon választható, de fontos kitétel, hogy az alkalmazás segítse a felhasználót a digitális térben is aktív polgárrá válni. A nevezett app lehet akár egy játék is, ha a felhasználóját a digitális jövőbeni szerepvállalásra tanítja. A szervezők a verseny során arra kíváncsiak, hogy a jelentkezők az adott ötletüket hogyan tudják megvalósítani egy mobilalkalmazásban.

Időtartam

2017. október 4. - 2018. február 20.

Díjazás

első hely: 500 ezer Ft

második hely: 300 ezer Ft

harmadik hely: 150 ezer Ft

Jelentkezés

A jelentkezési határidő 2018. február 20. Eddig kell a felhasználóknak regisztrálni a http://1app.mik.bme.hu címen, és feltölteni az alkalmazás elérhetőségét, a rövid leírását, valamint a forráskódot.

Felhasználási jog

A verseny során leadott mobilalkalmazások a fejlesztő tulajdonában maradnak. A résztvevők jelentkezésükkel elfogadják a verseny szabályzatát, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezők betekintést nyerjenek az alkalmazás forráskódjába, az alkalmazást teszteljék és minősítsék.

Versenyzők a Szervezők számára felhasználási jogot engednek képernyőképek és leírások határozatlan idejű, nem kizárólagos, harmadik személynek nem átengedhető, területi korlátozás nélküli, felhasználásra. Versenyzők a felhasználás engedélyezéséért díjazásra nem tartanak igényt.

Versenyzők szavatolnak azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Szervezők felhasználását korlátozná vagy akadályozná. E tekintetben más harmadik személyt a Szervezőkkel szemben semmiféle jog nem illeti meg, és ebből eredően a Szervezőkkel szemben semmiféle jogcímen díjigény nem érvényesíthető.

Verseny szabályzat

A mobilapp fejlesztő versenyen egyénileg, vagy maximum két fős csapatokban lehet nevezni korhatár nélkül, bizonyíthatóan saját fejlesztésű alkalmazással. A versenyre nem nevezhető korábban már díjazott applikáció. A leadott alkalmazás nem tartalmazhat jogsértő tartalmat, vagy nem sérthet harmadik felet.

Érvényes nevezésnek az számít, ha a felhasználó legkésőbb február 20-án éjfélig feltölti a verseny honlapjára az általa készített mobilalkalmazás elérhetőségét, forráskódját, valamint az alkalmazást bemutató néhány oldalas, képernyőképekkel kiegészített leírását. Indokolt esetben a szervezők eltekintenek a forráskód feltöltésétől, azonban ebben az esetben az a kérés, hogy a versenyző személyesen biztosítson betekintést a forráskódba.

A versenyen nem indulhatnak a szervezők és partnerek tulajdonosai, alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A versenyre nem nevezhető olyan alkalmazás, amelynek letöltése vagy használata díjfizetéshez vagy egyéb, a szervezők számára nem biztosított feltételhez kötött, kivéve, ha a nevező a teszteléshez és értékeléshez megfelelő bemutató-környezetet biztosít.

A versenyen választott csapatnevek, a versenyen nevezett alkalmazások, és az egyéb, a verseny honlapján feltöltött tartalmak nem tartalmazhatnak sértő, kirekesztő vagy megalázó tartalmat, nem sérthetik harmadik felek szerzői jogait vagy üzleti érdekeit. A nevezett alkalmazások nem tartalmazhatnak semmilyen jogsértő tartalmat.

A verseny eredményhirdetésekor az alkalmazásokat a versenyzők személyesen is ismertetik a szervezőkkel.

A szervezők a nevezők által a jelentkezés során megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik. Ezek többek között:

  • a csapat neve,
  • a versenyzők nevei,
  • a versenyzők telefonszámai,
  • a versenyzők e-mail címei.

Az adatok kezelésének célja a verseny lebonyolítása, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adatokat a szervezők a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, az adatok módosítását a versenyzők elvégezhetik a verseny honlapján vagy kezdeményezhetik a szervezőknél.

A versenyre történő jelentkezéssel a felhasználó kijelenti, hogy a megismerte és elfogadta a verseny szabályait (csapatban történő jelentkezés esetén a csapat minden tagja), beleértve a személyes adatok kezeléséről szóló szakaszt is.

Zsűri

A nevezett alkalmazások értékelésében Ádám Csongor, a NISZ Zrt. Kiemelt fejlesztések ágazati igazgatója, valamint Schulcz Róbert, a BME Mobil Innovációs Központjának igazgatója vesz részt.

Értékelési szempontok

A versenyre nevezett alkalmazások értékelése során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

  • az alkalmazás egyedisége
  • felhasználói élmény
  • a forráskód minősége
  • az alkalmazás dizájnja
  • a mellékelt dokumentáció minősége

Eredményhirdetés

A verseny eredményhirdetése 2018. február 27-én lesz a NISZ székházában.